Radnici DOO"Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi u saradnji sa  kolegama iz DOO"Komunalno stambeno"Herceg Novi preduzeli su aktivnosti na uređenju i sanaciji uočenih infrastrukturnih  nedostataka na stepeništu Sima Matavulja. Radovi  obuhvataju  rekonstrukciju vodovodne alkatanske mreže DN 50 koja je položena ispod dna  kanala za atmosferske vode duž stepeništa  Sima Matavulja i izmještanja ventila koje će izvršiti operativne ekipe održavanja vodovodne mreže DOO"Vodovod i kanalizacija"HN. Radi se o tridesetak metara cjevovoda zbog čijih reparacija je već godinama oštećeno dno kanala, a u vrijeme kiše, zbog spojeva na cijevima koji su u samom koritu, dolazi do vodenog skoka, prelijevanja atmosferske vode  na stepenište i zadržavanja nečistoća na cjevima. Usljed polomljenog dna korita atmosferska voda se podliva pod stepenište i vjerovatno dolazi do stambenih objekata u Starom gradu. Operativne ekipe  DOO "Komunalno stambeno"  će izvesti radove na uređenju zida uz stepenište, sa lijeve strane, gdje će biti dograđen zid i uređen teren na kome se nalazi prostor za kontejnere  kao i šaht sa ankernim blokom vodovoda za glavni vod ka rezervoaru "Kanli Kula". Nakon izmještanja vodovodne cijevi u atmosferskom kanalu  biće sanirano i  dno kanala.

DOO”Vodovod i kanalizacija”Herceg Novi

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br. 3
85340 Herceg Novi