Zaposleni u doo “Vodovod i kanalizacija” Herceg-Novi su od početka  decembra punim kapacitetom angažovani  na detekciji gubitaka u sistemu vodosnabdijevanja i revitalizaciji rezervoara i pumpnih postrojenja.

 

U sklopu planiranih aktivnosti na detekciji i smanjenju gubitaka na mreži vrše se sistematske akcije na  ispitivanju nepropusnosti rezervoara u sistemu vodosnabdijevanja, kao i  neophodne reparacije u cilju povećanja pogonske spremnosti. Uporedo sa ispitivanjem neprospusnosti rezervoara, Služba za elektro-mašinsko održavanje objekata sprovodi aktivnosti  na uređenu prostora oko rezervoara,  kao i na revitalizaciji instalacija i opreme  unutar rezervoara.  U okviru ove akcije Služba za detekciju gubitaka  izvodi zoniranje mreže kao i noćna mjerenja protoka i pritiska. Mjerenja se sprovode  u kasnim noćnim i ranim jutarnjim časovima jer je tada minimalna potrošnja,  tako da izmjerena količina vode praktično predstavlja tehničke gubitke na mreži.

     

     
     
     

 

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br. 3
85340 Herceg Novi