Tekst objavljen u dnevnim novinama "DAN" od 7.2.2018., autor K.Matović


PREDUZECE ,,VODOVOD I KANALIZACIJA” KRENULO U OBRACUN SA NELEGALNIM POTROŠACIMA


Vodu troše, a ne placaju


Apelujem na savjest gradana da nam pomognu u prevazilaženju problema i rješavanju obimnog zadatka sa nelegalnim potrošacima, porucila je direktorka mr Olivera Doklestic

Preduzece „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi otpocelo je s dostavom poziva svim nelegalnim potrošacima sa zahtjevom da u roku od 10 dana dodu u prostorije preduzeca, kako bi pokrenuli proceduru registracije prikljucnog mjesta.
Olivera Doklestic, direktorka Vodovoda, istakla je da ovom preduzecu predstoji veliki posao na evidentiranju i stavljanju u funkciju objekata, stambenih jedinica ili potrošaca koji nisu evidentirani, niti legalno prikljuceni na vodovodnu mrežu, a koriste vodu iz gradskog sistema vodosnabdijevanja.
-Uvidom u stanje na terenu, inkasanti i kontrolori su ranije ustanovili oko 500 nelegalnih objekata, na osnovu analize u 12 sektora naplatne službe. Dosad je Vodovodu stiglo oko 60 zahtjeva korisnika u stambenim objektima da se zapocne postupak legalizacije, kazala je Doklesticeva.
Naglasila je da ce narednih dana precizno utvrditi koji su to potrošaci u stambenim objektima bez gradevinske dozvole, koji imaju ili nemaju ugradeno vodovodno brojilo, koji su ispunili tehnicke odrednice za ispravne prikljucke, ali su nelegalni potrošaci jer im objekat nije legalizovan, baš kao i oni koji imaju prikljucke, vodomjerni sat, ali prikljucci ne ispunjavaju tehnicke uslove.
Smatra da ce broj nelegalnih potrošaca biti veci od 300.
Objasnila je da se u ovako obiman posao ušlo kako bi se konacno uveo red, tim prije što u ovakvim potrošacima leži velika kolicina neevidentirane utrošene vode, preciznije, nefakturisane kolicine utrošne vode, koja se dosad podvlacila pod uopšteni termin ,,administrativni gubici” i imala aproksimativnu vrijednost.
-Nadamo se da ce ubuduce takvi potrošaci ispuniti gradansku obavezu i krenuti u postupak legalizacije objekata, i da ce placati vodu kao što placaju struju ili telekomunikacione usluge. S Opštinom je pocetkom januara 2017.godine potpisan ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na period od tri godine. UO Vodovoda je usvojio odluku o evidentiranju, unošenju u bazu podataka i naplati utrošene vode i usluga odvodenja otpadnih voda nelegalno prikljucenih potrošaca na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, objasnila je Doklesticeva.
S obzirom na postojanje velikog broja objekata izgradenih bez gradevinske dozvole, odnosno objekata s gradevinskom dozvolom unutar kojih postoje stambene jedinice koje su nelegalne, a koji su samoinicijativno i bez saglasnosti Vodovoda prikljuceni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ovo je preduzece bilo u nemogucnosti da obracuna i naplati vodu od korisnika takvih objekta. Doklestic je istakla da bespravnim cinjenjem nije ugroženo samo obavljanje osnovne djelatnosti preduzeca, nego je neplacanjem utrošene vode oštecena i lokalna samouprava, kao i država zbog neplacanja PDV-a u produženom trajanju. Zbog svega, u Vodovodu je obrazovana komisija sastavljena od predstavnika ekonomskog, pravnog i tehnickog sektora, koji ce pratiti provodenje procedure i evidentiranje nelegalnih objekata i svih prikljucaka na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.
-Važno je napraviti katastar nelegalnih potrošaca, odnosno za svaki objekat cemo uraditi njegovu „licnu kartu“ s naznacenom lokacijom, imenom vlasnika, datumom prikljucenja, zatecenim stanjem na vodomjeru, uz foto-dokumentaciju. Koristicemo i našu unutrašnju kontrolu, koja ce vršiti i kontrolu nad svom pravnom i ekonomskom regulativom u smislu poštovanja pravne procedure za legalizacijom takvih objekata i za naplatu svih troškova od korisnika. Troškovi ce podrazumijevati naplatu potrošene vode, naplatu prikljucka na vodovodnu i kanalizacionu mežu, kao i takse za izlazak tehnicke ekipe iz Vodovoda, koji ce obaviti uvidaj o tehnickoj ispravnosti svakog objekta koji se samoinicijativno prikljucio na mrežu, naglasila je Doklesticeva.
- Vjerujemo da smo na pravom putu i vjerujem u kolektiv da možemo da se izborimo s velikim zadatkom u koji se upuštamo. Apelujem na savjest gradana da nam pomognu u prevazilaženju problema i rješavanju obimnog zadatka sa nelegalnim potrošacima, porucila je Doklesticeva.
Dodala je de ce izaci u susret potrošacima koji se odazovu na poziv, dodu u Vodovod i zapocnu proceduru, kako ne bi došlo do sankcionisanja i placanja visokih kazni za one koji se ogluše o apele iz ovog preduzeca.
K.Matovic


Procedura za legalizaciju

Vlasnik stambene jedinice pokrece proceduru u Opštini, uz zahtjev za legalizacijom objekata bez gradevinske dozvole, potom s kopijom i vlasnickim listom dolazi u Vodovod i pokrece proceduru, popunjava zahtjev za ulazak u bazu podataka nelegalnih potrošaca, unutar postojece baze potrošaca. Služba za uvidaj izlazi na teren da utvrdi tehnicke elemente izvedenog prikljucka. Ukoliko se ustanovi da prikljucak nije tehnicki ispravan, vlasnik ce dobiti rok da ispravi nedostatak.Nakon ispravke, bice evidentiran na listu potrošaca vodovodnog preduzeca.Tada ce biti sklopljen ugovor sa potrošacem. On ce biti dužan da plati i utrošenu vodu, na osnovu procjene mjesecnih pokazatelja potrošnje. Nakon evidentiranja u Vodovodu se pravi faktura za tog privremenog ili nelegalnog potrošaca koji se, sve dok ne dobije gradevinsku dozvolu, vodi kao privremeni potrošac. Na racunima ce biti navedeno da su to privremeni potrošaci s klauzulom objekta bez gradevinske dozvole i ta odrednica ce biti izbrisana kada njihov objekat legalizovan.Evidentiranje u službi naplate, dosad neevidentiranih potrošaca, trebalo bi da omoguci popravljanje faktickog stanja sumarnih gubitaka na mreži, tzv. nefakturisane vode.

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br. 3
85340 Herceg Novi