OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,Put X hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

 

nabavke laboratorijskog materijala i opreme , ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 6600€.  Tenderska dokumentacija broj br:15(05-1486/17) od 01.06.2017.g.  objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 01.06.2017. godine. Lice za davanje informacija : Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,Put X hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

nabavka HTZ  radne i zaštitne opreme    , ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 5000€.  Tenderska dokumentacija broj br:14(05-1468/17) od. 31.05.2017.g objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 31.05.2017.godine. Lice za davanje informacija : Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

so-spacerun:yes'> ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-  om  od 45000 €.  Tenderska dokumentacija broj    13(05-1413/17)  od  31.05.2017.g

 

  objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 31.05.2017.. godine. Lice za davanje informacija je : mr Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. 


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi  oglašava

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

otvorenim postupkom za vodomjere i prateću armaturu ,  do   ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-  om  od 45000 €.  Tenderska dokumentacija broj    13(05-1413/17)  od  31.05.2017.g

 

  objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 31.05.2017.. godine. Lice za davanje informacija je : mr Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi  oglašava

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

 

otvorenim postupkom za  nabavku goriva ,   ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-  om  od 100000 €.  Tenderska dokumentacija broj 12(05-1408/17)   od 30.05.2017.g objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 30.05.2017.g. godine. Lice za davanje informacija je :mr Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija „ Herceg Novi,  oglašava

 

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

- nabavka rezervnih djelova za vozni park , po partijama, za mala i teretna vozila,   ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 23600€.  Tenderska dokumentacija broj  11(05-1407/17)  od 29.05.2017.g  objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana  29.05.2017.godine. Lice za davanje informacija Svetlana Grubač, telefon 0038231321463, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,Put X hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

Nabavka hlora, baždarenje boca i zamjena ventila na bocama, ukupne procijenjene vrijednosti 18200€ sa PDV-om .  Tenderska dokumentacija broj br:08(05-1380/17) od 19.05.2017.g objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 19.05.2017.godine. Lice za davanje informacija : Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

n lang=IT>10(05-1404/17.g od 19.05.2017.gobjavljena je na Portalu javnih nabavki, 19.05.2017.g na adresi www.ujn.gov.me  . Lice za davanje informacija : Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,Put X hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

 

lima i L profila     , ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 10000€.  Tenderska dokumentacija broj br: 10(05-1404/17.g od 19.05.2017.gobjavljena je na Portalu javnih nabavki, 19.05.2017.g na adresi www.ujn.gov.me  . Lice za davanje informacija : Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi  oglašava

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

otvorenim postupkom za vodovodni i  kanalizacioni materijal i šaht poklopce , po partijama  ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-  om  od 250000 €.  Tenderska dokumentacija broj

 

09(05-1400/17 od 19.05.2017.g objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 19.05.2017.  godine. Lice za davanje informacija je : mr Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Izmjene br. 1.


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac DOO” Vodovod i kanalizacija „ Herceg Novi, oglašava

 

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

 

kompjuterske opreme ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om  7800€.  Tenderska dokumentacija broj 07(05-1186/17)od 05.05.2017..g objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 05.05.2017..g. Lice za davanje informacija Svetlana Grubač , telefon 031321463, e-mail :Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Izmjena tenderske dokumentacije

Pojašnjenje 1 str 1.Pojašnjenje 1 str 2.


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,   Put X hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

 

nabavka  usluga osiguranje radnika     ,šoping  postupak,  ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 4000€.  Tenderska dokumentacija broj br:06(05-1133/17)g od 03.05.2017.g objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 03.05.2017.g. Lice za davanje informacija : Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Pojašnjenje Br 1


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,   Put    X   hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

nabavka   sitnog  alata  i  inventara  -ponovljena javna nabavka, ukupne   procijenjene vrijednosti  sa  PDV- om 12000€. 

 

Tenderska dokumentacija broj br: 05(05-1053/17 od 25.04.2017.g objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 25.04.2017.g godine. Lice za davanje informacija:  mr Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,Put X hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

 

Nabavka elektromaterijala, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 10.000€.  Tenderska dokumentacija broj br:03(05-1051/17 ) od 25.04.2017.g objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 25.04.2017.g. Lice za davanje informacija : Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


 

 

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac DOO” Vodovod i kanalizacija „ Herceg Novi,  oglašava

 

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

kancelarijskog materijala ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om  7500€.  Tenderska dokumentacija broj 04(05-1052/17) od 24.04.2017.g,  objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 24.04.2017.godine. Lice za davanje informacija Svetlana Grubač , telefon 031321463, e-mail :Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 Izmjene i dopune


 

Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi

Datum:21.04.2017.g

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,Put X hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

 

Nabavka usluga servisiranje pumpnih agregata za čistu vodu (horizontalne i veritikalne centrifugalne pumpe, potapajuće bunarske pumpe) i pumpnih agregata za otpadnu vodu (potapajuće pumpe)., ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 25000€.  Tenderska dokumentacija broj br:02(05-1008/17 od 21.04.2017.g. objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 21.04.2017.g.ggodine. Lice za davanje informacija : mr Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail :Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Pojašnjenje TD br1

Pojašnjenje TD br2


 

Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi

OBRAZAC 10

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi ,Put X hercegovačke brigade br.3   oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

 

 

nabavka  građevinskog materijala    ,   ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 25000€.  Tenderska dokumentacija broj  : 01(05-571/17)  od 02.03.2017.g , objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me , dana 02.03.2017.g. Lice za davanje informacija : mr Svetlana Grubač, telefon 031321463, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

 

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br. 3
85340 Herceg Novi