1. OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca   

Pojašnjenje1   Pojašnjenje2   Izmjene i dopuna 1   Dopuna 2   Dopuna 3  Izmjene dokumentacije 2  Izmjene TD 25.09.2017.

Ponovljeni poziv za VKS materijal 16.11.2017.
2. POSTUPAK JAVNE BAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU   

hlora , baždarenje boca za hlor i zamjenu ventila na bocama            

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude      


 

3. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

roba za kuhinju, reprezentaciju i radnike  Rješenje o izboru najpovoljnije ponude


 

4. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

 

elektro materijala Rješenje o izboru najpovoljnije ponude


 

5. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

servis pumpnih agregata za čistu vodu i otpadnu vodu  

Izmjene tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke


 

6. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

sredstava za čišćenje i održavanje higijene Rješenje o izboru najpovoljnije ponude


 

7. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU  

sitnog alata i inventara Ponovljeni postupak


 

8. OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

rezervnih djelova za mala i teretna vozila voznog parka 


  

9. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU 

kancelarijskog materijala  Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije


 

10. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU 

kompjuterska oprema Pojašnjenje 1


 

11. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU laboratorijskog materijala i opreme


 

12. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU HTZ

radna i zaštitna oprema


 

13. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

usluga-osiguranje radnika, ponovljeni tender 1, ponovljeni tender 2


  

14. OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU 

goriva 


  

15. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA

za tehnički pregled, registraciju i osiguranje  vozila

 protivpožarnih aparata i opreme Izmjena tehničke specifikacije  br 1


  

16. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

ulja i maziva Pojašnjenje 1


  

17.  POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

tehnički pregled, registraciju i osiguranje  vozila


 

18. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

lima i L profila 


  

19. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

za polovnu vodnu cisternu


 

20. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

vodomjere i armature

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br. 3
85340 Herceg Novi